Dịch vụ của JobsVietnam

Tin tức

Chuyện con kiến

Bạn đang làm việc rất có hiệu quả. Sếp rất hài lòng và muốn tăng hiệu quả công việc lên nữa. Thế là một ban bệ hoành tráng được thành lập để giám sát... kiến. Trái với mong đợi của sếp, chi phí kinh doanh ngày càng tăng còn hiệu quả ngày ...