Dịch vụ của JobsVietnam

Tin tức

Cách phỏng vấn hiệu quả dành cho ...

Hầu hết các giám đốc điều hành chưa bao giờ được hướng dẫn cách phỏng vấn ứng viên xác đáng. Tuy nhiên, quy trình phỏng vấn hiệu quả thực ra rất đơn giản, miễn là bạn có thể tự đặt ra những nguyên tắc để học hỏi và tuân thủ chúng một cách nghiêm túc.