NHẬP MÔN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Quản trị nhân sự là một lĩnh vực quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Khái niệm này được đề cập lần đầu vào thập niên 1960, khi chất lượng và giá trị của lực lượng lao động trở thành công cụ đắc lực trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trên thị trường.
Quản trị nhân sự thật sự nổi bật khi các yêu cầu như làm thế nào để kích thích năng lực của lực lượng lao động hiên có, làm thế nào để xây dựng một văn hóa tốt, một thói quen tốt trong lực lượng lao động để hỗ trợ công ty đạt được mục tiêu kinh doanh, làm thế nào để chọn được những lao động đúng cho các vị trí trong công ty … Loạt bài viết sau đây nhằm chia sẽ các kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự trong một tổ chức. Các bài viết sẽ bao gồm các nội dung :
1 Quy trình lựa chọn và tuyển dụng nhân sự
2 Đánh giá hiệu quả lao động và quy trình khen, thưởng
3 Quy trình phát triển lực lượng lao động trong tổ chức kinh doanh
4 Các vấn đề cơ bản trong chiến lược quản trị nhân sự
5 Đạo đức kinh doanh
6 Bản chất của một tổ chức kinh doanh
7 Quan hệ giữa sự lãnh đạo và sức mạnh của đội ngũ
8 Quản trị nhân sự trong môi trường đa văn hóa
9 Quản trị tri thức trong tổ chức kinh doanh
10 Bàn về sự thay đổi lực lượng lao động trong tổ chức kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Hẹn gặp các bạn trong các bài viết tới.
LÊ MINH TRÍ
Jobs Vietnam

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Thông tin dành cho người khuyết tật

Máy tính nhỏ - Niềm vui lớn cho Người khuyết tật

Có thể thấy, xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vưc công nghệ thông tin, nhiều cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có điều kiện không sử dụng đến những chiếc máy vi tính cũ đã khá lạc hậu tuy nhiên sử dụng cơ bản vẫn tốt ...!!!

2013-12-12 15:39:20

Đứng dậy để tạo cảm hứng cho người khác

Sri Lestari không muốn khuyết tật ngáng bước chân mình. Nỗ lực làm lại cuộc đời của người phụ nữ kém may mắn này đã tạo cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật tại Indonesia.

2013-08-13 09:52:17

Khảo sát thị trường

Bạn tìm việc trực tuyến như thế nào? (có thể chọn nhiều câu trả lời)
 Tôi không tìm việc trên mạng trực tuyến
 Vào trực tiếp trang web của các công ty
 Sử dụng các công cụ mạng xã hội (ví dụ Twitter, social media groups, etc)
 Sử dụng lưu tìm kiếm/ thông báo việc làm trên các trang web
 Gõ vào công cụ tìm kiếm của các trang web việc làm
 Gõ vào các công cụ tìm kiếm (Google, Yahoo, etc...)