Kết quả tìm kiếm việc làm | Tuyển dụng trực tuyến, tìm kiếm việc làm NGUYÊN - TÀU HỦ & CHÈ TRUYỀN THỐNG

Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của bạn:

Giới thiệu về công ty

Sơ lược về công ty: Nguyên - Tàu Hủ và Chè Truyền Thống được thành lập từ năm 2014, là thương hiệu thực phẩm sạch-lành-hiểu biết, qua thời gian đã được thực khách chứng nhận và tin dùng.
Quy mô công ty: 10 - 24
Địa chỉ công ty: 83 Nguyễn Phúc Nguyên Phường 10, Quận 3, TP HCM
Chức danh Tên công ty Địa điểm Ngày đăng tuyển
Không có công việc phù hợp với tiêu chí tìm kiếm của bạn.
Lưu công việc Tìm kiếm khác