Kết quả tìm kiếm việc làm | Tuyển dụng trực tuyến, tìm kiếm việc làm NGUYÊN - TÀU HỦ & CHÈ TRUYỀN THỐNG

Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của bạn:

Giới thiệu về công ty

Sơ lược về công ty: Nguyên - Tàu Hủ và Chè Truyền Thống được thành lập từ năm 2014, là thương hiệu thực phẩm sạch-lành-hiểu biết, qua thời gian đã được thực khách chứng nhận và tin dùng.
Quy mô công ty: 10 - 24
Địa chỉ công ty: 83 Nguyễn Phúc Nguyên Phường 10, Quận 3, TP HCM
Lưu công việc Tìm kiếm khác