Kết quả tìm kiếm việc làm | Tuyển dụng trực tuyến, tìm kiếm việc làm ngành Điện/Điện tử

Tìm thấy 19 việc làm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của bạn:
Chức danh Tên công ty Địa điểm Ngày đăng tuyển
  Nhân viên bảo trì điện, nước công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
21-05-2018
  Tuyển 03 nhân viên bảo trì điện lạnh công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
18-05-2018
  Nhân viên kỹ thuật điện công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên thợ điện lạnh công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Kỹ Thuật Viên Điện Nhẹ Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Việt Nam
Hà Nội
15-05-2018
  Kỹ Thuật Viên Điện Nhẹ Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Việt Nam
Hà Nội
15-05-2018
  Nhân viên Kỹ thuật điện lạnh công ty TNHH MTV ĐPT
Đà Nẵng
19-05-2018
  kỹ sư điện công ty TNHH MTV ĐPT
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên kỹ thuật điện công ty TNHH MTV ĐPT
Đà Nẵng
19-05-2018
  Thợ điện lạnh công ty TNHH MTV ĐPT
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên kỹ sư nhiệt điện lạnh công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên kỹ sư điện công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Tuyển 05 nhân viên thợ điện lạnh công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Tuyển 05 nhân viên bảo trì điện công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên kỹ sư điện công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên bảo trì điện công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên thợ điện lạnh công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên bảo trì điện công ty TNHH MTV Đại Phước Tiến
Đà Nẵng
19-05-2018
  Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Thành Đô
Hà Nội
03-09-2014
Lưu công việc Tìm kiếm khác